Lịch vạn niên

Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Tin GP9
TIN CÔNG TY

Chào mừng

CHÀO MỪNG:
               * 35 NĂM THÀNH LẬP (11-7-1977~11-7-2012)

                     47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

               * ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

                 CÔNG TY CỔ PHẦN GP9 HÀ NỘI THÀNH CÔNG

   Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng cho doanh nghiệp ổn định, đạt kết quả SXKD tốt năm 2011. Công ty cổ phần GP9  Hà Nội đã và đang vượt qua nhiều khó khăn về mọi mặt, CBCNV đang phấn khởi và nỗ lực lao động sản xuất để Chào mừng 35 năm thành lập, 47 năm xây dựng và phát triển Công ty và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty thành công; Thông qua Nghị quyết của Đại hội sát hợp với thực tiễn, đem lại sự ổn định và phát triển doanh nghiệp cùng với quyền lợi tốt nhất cho Cổ đông, CBCNV và Nhà nước.

  Với cuộc khủng hoảng kép của kinh tế thế giới xảy ra từ những năm 2007-2008 đến nay chưa có dấu hiệu phục hồi. Hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng trong vòng xoáy đó. Hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó...Song với sự đoàn kết , tích cực, chủ động, sáng tạo của CBCNV. Với nền tảng đã tạo dựng được trong những năm qua của Công ty. Chúng ta đã trải nghiệm và chứng minh quan điểm và đường lối lãnh đạo của Công ty là phù hợp. Chúng ta luôn đề cao, hài hòa lợi ích:   “Cổ đông, CBCNV ~ Doanh nghiệp ~ Nhà nước”. Chúng ta coi Đối tác, Khách hàng là Bạn hàng và chúng ta đã chứng minh được điều đó bằng khẩu hiệu (Slogan) của chúng ta là:

                       “ĐỐI TÁC TIN CẬY ~ HỢP TÁC THÀNH CÔNG”

  Ngày 21/02/2012, Bảng xếp hạng FAST500 được công bố trên Website: WWW.fast500.vn. Ngày 10/4/2012, Lễ công bố và tôn vinh 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2011 được tổ chức tại Hội trường Thống nhất TP.HCM (Dinh Độc Lập). Công ty cổ phần GP9 Hà Nội xếp hạng 174. Đó là sự ghi nhận sự ổn định và phát triển của Công ty giai đoạn 2007-2010. Chúng ta có quyền tự hào về những gì chúng ta đã làm được thông qua sự đánh giá độc lập, khách quan, chuyên nghiệp từ các chuyên gia trong và ngoài nước của Vietnam Report, dưới sự cố vấn của Giáo sư John Quelch, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard, Hoa Kỳ.

   Trân trọng những bước đường chúng ta đã đi qua, những gì chúng ta đã đạt được. Toàn thể CBCNV Công ty cổ phần GP9 Hà Nội quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012 bằng tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012, lập thành tích cao nhất chào mừng 35 năm thành lập, 47 năm xây dựng và phát triển Công ty.

   Nhân dịp này Công ty xin cảm ơn toàn thể CBCNV và các đồng chí nguyên là CBCNV đã chung tay xây dựng Công ty gần 50 năm qua. Xin cảm ơn các Quý đối tác, khách hàng đã tin cậy, giúp đỡ cho sự ổn định và phát triển doanh nghiệp.

   Chúng ta đoàn kết, hợp tác và thành công.

                  Trân trọng!                                          

                                                             T/M CÔNG TY CỔ PHẦN GP9 HÀ NỘI

                                                                         Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc

                                                                                 
                                                                                
Nguyễn Thành Định                     

Hình ảnh hoạt động